Czym są rozwiązania ewolucyjne?

Są to produkty i działania, które służą najwyższemu dobru, wspierają życie w równowadze i współdziałaniu z siłami natury oraz potrzebami człowieka.
Są alternatywą dla rozwiązań sztucznej kreacji potrzeb działów marketingu.

Chcesz podzielić się swoją pasją ze światem?
Chcesz aby odnajdowali Cię właściwi ludzie?
Zastanawiasz się co da niewyczerpany napęd Twoim działaniom?
Potrzebujesz wsparcia organizacyjnego?
Poszukujesz źródeł finansowania lub sprawnego modelu biznesowego?

Inkubator działa Pro bono. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego wsparcia jest pozytywne przejście rozmowy wstępnej, w której potwierdzony zostanie ewolucyjny charakter Twojej działalności oraz zgodność z wartościami Naszego projektu.

Możemy zapewnić Ci kompleksowe wsparcie w uwydatnieniu i harmonizacji tego co jest prawdziwą wartością w Twoich rozwiązaniach w dwóch obszarach naszej działalności:

Działalność społeczna

rozpowszechnianie rozwiązań ewolucyjnych
tworzenie kooperatyw
warsztaty i szkolenia w ramach rozwiązań ewolucyjnych
tworzenie przestrzeni wymiany usług i towarów ewolucyjnych
wspieranie niezależnych inicjatyw lokalnych
promowanie samowystarczalności we współpracy
praca na rzecz poszerzania świadomości  

HOLISTYCZNE WSPARCIE DLA LIDERÓW I ORGANIZACJI

budowanie długofalowej strategii działania
oparcie działań na wartościach
przejście w nowy wymiar przywództwa opartego na mentoringu i facylitacji
uruchamianie i wzmacnianie potencjału zespołowego w kierunku samoorganizacji
odnalezienie unikalnej receptury działania
wsparcie organizacyjne

budowanie skutecznych procesów działania
docieranie do odpowiednich odbiorców i kooperantów
wsparcie w doborze współpracowników
pozyskiwanie źródeł finansowania

Gotowy na zmiany?

KONTAKT