Marcin Gawiński - doradztwo biznesowe

Marcin Gawiński – Generalista

Konsultant, Mentor, Facylitator, Coach, Trener

Nowa era przywództwa.

Prowadzenie działań biznesowych lub projektowych to tylko nakładka na rozwój naszej indywidualnej świadomości oraz na tworzenie środowiska do doświadczenia siebie w lustrze grupy. Owocem harmonizacji tego procesu jest dobrobyt materialny, społeczny i duchowy.

Moje mocne strony

Pasja

Kocham to co robię i zarażam tym innych

Etyka

Promuję wartości oparte na uniwersalnych prawach duchowych

Podejście holistyczne

Odważnie wykraczam poza utarte ścieżki w zarządzaniu

Moje obszary specjalizacji

1. Zarządzanie Strategiczne oparte na wartościach – MBV.

2. Praca zespołowa / Budowanie samoorganizujących się zespołów / Facylitacja procesów grupowych.

3. Mentoring i coaching przywództwa.

4. Komunikacja konstruktywna oparta na metodzie NVC (Porozumienie Bez Przemocy) Marshalla Rosenberga.

5. Optymalizacja i doskonalenie procesów.

6. Identyfikacja oraz usuwanie barier w procesach zmian.

7. Sukcesja w firmach rodzinnych.

8. Diagnoza i wzmacnianie indywidualnego potencjału liderów.

Promuję świadomy i zdrowy styl życia.

Umiejętności i zainteresowania dodatkowe

Holistyczny Model Przywództwa

96%

Psychologia Procesu

90%

Praca z ciałem

85%

Komunikacja niewerbalna w zespołach

92%

Metody oddechowe

95%

Neurobiologia

75%

Więcej o mnie na Linked In

Nic co ludzkie nie jest mi obce. Z odwagą i wiarą spełniam swoje marzenia, kocham życie. Namiętnie stosuję zasadę nr 6, Bena Zandera 😉

Zobacz mój profil Napisz do mnie

Wykształcenie

Politechnika Łódzka – Wydział Organizacja i Zarządzanie, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Akademia Leona Koźmińskiego – Studia podyplomowe Marketing Internetowy (bez egzaminu końcowego)
Wyższa Szkoła Informatyki – inżynier informatyki

Programy szkoleniowe:

HeartMath Mentor (HeartMath Institute of California)
HeartMath Facilitator (HeartMath Institute of California)
Coaching Equipped (standard ICF)
Program Europejskich Asesorów EFQM (Umbrella Consulting)
Pełnomocnik i Auditor Systemu Zarządzania Jakością (TUV Nord Polska)
Umiejętności Trenerskie i Pracy ze Światem  (Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces)
NVC Training (Porozumienie bez Przemocy)
Kręgi Naprawcze
Mentoring Essentials
Facilitation Essentials
Akademia Zarządzania Produkcją (ODITK)
Lean Manufacturing / SIX SIGMA (Poziom Green Belt)

Umów się ze mną na wstępne konsultacje!