Holistyczny Lider

Na czym obecnie można oprzeć stabilność i rozwój swojej organizacji?

Fundamentem stabilnego biznesu jest transformacja naszego modelu przywództwa i metod zarządzania. 

Każde, nawet najlepsze, narzędzie biznesowe nie sprawdzi się, jeżeli podczas jego wdrożenia nie uwzględnimy w nim człowieka w procesie zmian.

Holistyczny lider potrafi sięgnąć do wewnętrznej motywacji ludzi i skutecznie uruchamiać ich zasoby dla realizacji wspólnych celów, dobrze rozumie i potrafi stworzyć warunki do rozwoju ponadprzeciętnej efektywności członków swojego zespołu.

Przywództwo holistyczne nie tylko rozwinie firmę, którą zarządzasz. Wprowadzi również wyższą jakość Twojego życia na co dzień.

Od kilkunastu lat wdrażam i doskonalę nowoczesne metody zarządzania korzystając z dorobku, między innymi, psychologii procesu, neurobiologii oraz najnowszych odkryć naukowych.

Jako wyrozumiały i wymagający opiekun przeprowadzam liderów i ich zespoły przez proces transformacji, działając równocześnie na trzech poziomach:

  1. Poziom systemowy
  2. Poziom grupowy
  3. Poziom indywidualny

Aby proces zmian był skuteczny stosuję przyczynowo – skutkowe modele oparte na prawach natury, które umożliwiają mi całościowe widzenie człowieka i organizacji 

Co możesz mieć dzięki Holistycznemu zarządzaniu i mojemu wsparciu?

Wraz ze swoimi zaufanymi ludźmi stworzysz  nowoczesną strategię działania opartą na wspólnie wypracowanej wizji Twojej organizacji, która zmotywuje Was do pracy.
Zmienisz swoje podejście do wyboru priorytetów i metod zarządzania swoją firmą. Będziesz potrafił znaleźć te działania, które przy najmniejszym nakładzie pracy i inwestycji przyniosą największe efekty i stabilność Twojej organizacji. 
Nauczysz się angażować pracowników, tak aby pojawiła się w nich wewnętrzna motywacja i odpowiedzialność.
Wzmocnisz przywództwo swoje i ludzi, którzy razem z Tobą ciągną organizację do przodu.
Stworzysz skuteczne modele decyzyjne oparte na pracy zespołowej i wiarygodnej informacji.
Wprowadzisz standardy pracy i metody ich doskonalenia, tak aby obniżyć ryzyko kolejnych wpadek lub reklamacji.
Zmienisz komunikację w organizacji, która wpłynie na dobrą atmosferę, współpracę między ludźmi i efektywność ich pracy.
Organizacja nabierze większej odporności na te wszystkie absurdy, których dośwadczamy na co dzień w otoczeniu.

Przeprowadzę Twoją organizacje przez zmiany, które bywają trudne dla pracowników, gdyż podświadomie boją się zmian i upatrują w nich zagrożenia. Moja rola polega na zbudowaniu zaufania do procesu zmian poprzez narzędzia w zakresie komunikacji oraz eksperckiej wiedzy z obszaru zarządzania i psychologii. Jednocześnie nowe rozwiązania muszą być wprowadzane tak, aby nie zdejmowały z ludzi ich odpowiedzialności za pracę.

Bezpłatna konsultacja dla Liderów MŚP

Podczas dwugodzinnej bezpłatnej konsultacji, dostaniesz wstępne wskazówki o priorytetowych kierunkach rozwoju oraz głównych blokadach w działaniu Twojej organizacji. Konsultacja odbywa się online, natomiast jeżeli jesteś z okolic Łodzi lub Warszawy rozważymy bezpośrednie spotkanie w Twojej organizacji. To spotkanie do niczego Cię nie zobowiązuje i również jest bezpłatne.

Zachęcam do podania numer telefonu a oddzwonię do Ciebie w możliwie szybkim terminie w celu ustalenia szczegółów spotkania.

Uwaga: Konsultacje przeznaczone są dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą oraz osób pracujących w małym lub średnim przedsiębiorstwie.  Nie mogę zagwarantować, iż konsultację się odbędą, w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń w danym okresie.

KONSULTACJA TYMCZASOWO ZAWIESZONA